26 Ekim 2013 Cumartesi

OSMANLI BANKASI MÜZESİ


OSMANLI BANKASI MÜZESİ "SALT GALATA" ya gelip de içerisinde bulunan bu müzeyi gezmeden olmaz.Bankanın kurulmasından kapanmasına kadar olan süreci anlatıyor.Pek ilgimi çeken bir konu olmasa da gezmek istedim.Fırsatınız olursa gezin derim.O havayı solumak farklı bir duygu.Hele kasanın içine girdiğimde o ürpertiyi unutamam.Sanki kasanın kapısını üzerime kapatacaklar.Zaten diğer odaları gezerken kapı ağzından bakmayı ve fotoğraf çekmeyi tercih ettim.:)

O zamana ait müşteri fotoğraflarını,hesap defteri arşivleri,hisse senetleri bankonotları ve bunların saklandıkları kasaları görebilirsiniz.Gördüklerimiz sizi doyurmadıysa kütüphaneden faydalanabilirsiniz.
NOT 1:
(Aşağıdaki yazı SALT 'ın online internet sitesinden alıntılanmıştır.)
SALT Galata’da yer alan Osmanlı Bankası Müzesi,Türkiye’de bir özel banka tarafından kurulmuş ilk müzedir.Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi bünyesinde 2002 yılında hayata geçirilmiştir.1892 yılında Osmanlı Bankası Genel Müdürlüğü olarak faaliyete başlayan binadaki kasa dairelerinin içinde ve etrafında düzenlenen müze,Osmanlı İmparatorluğu’nun merkez bankası ve hazinedarı olarak görev yapan Osmanlı Bankası’nın tarihine ışık tutar.

Osmanlı Bankası Müzesi,içerdiği nesne ve belgelerin yanı sıra tasarımıyla,bankanın merkezî rol oynadığı geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinin az bilinen dünyasını yansıtır.Müzede,kuruluşundan özel ticari banka statüsüne geçtiği 1933’e,Osmanlı Bankası’nın bu 80 yıllık süreçte yaşadığı önemli değişiklikler,gelişmeler ve krizler kronolojik şekilde ele alınır;aynı dönemin şube binaları,müşterileri ve faaliyet alanları vurgulanır.

Her öğesinin, ait olduğu dönemin siyaseti,ekonomisi,toplumu hatta gündelik yaşamı ve kültürü bağlamında incelenebileceği bir anlatım mekânı olan Osmanlı Bankası Müzesi,yalnızca bir kurumun öyküsünü aktarmakla kalmaz,bir dönemin yaşam temsilini de sunmaktadır.Müzenin arşiv ve konsept çalışması Edhem Eldem,tasarımı ise Bülent Erkmen tarafından yürütülmüştür.Sergileme birimlerinin tasarımı ve sergilemenin gerçekleştirilmesi Yeşim Bakırküre ve Ypsilon tarafından yapılmıştır.

Galata'nın siluetinde önemli bir yer tutan binanın en ilginç yanı,ön ve arka cephelerinde görülen tarz farklılığıdır.Voyvoda Caddesi'ne yani Galata'ya bakan ön cephede kullanılan neoklasik ve neorönesans tarzlar,dönemin Avrupa'sında bir banka merkezinden beklenen görkemi ve ağırbaşlılığı yansıtır.Perşembe Pazarı'na yani Haliç'in ötesindeki eski İstanbul'a bakan arka cephe ise çok daha hareketli,hatta belirli ölçüde oryantalist çizgiler taşımaktadır.İki cephe arasındaki bu farklılık,bankanın batı ve doğu arasındaki konumunu simgeler gibidir.Şehrin görüntüsüne yansıyan bu mimari dil,giriş avlusunda karşılıklı yer alan kitabelerde de kullanılmaktadır.Kitabelerden birinde yer alan Latince alıntı,dostluğun önemini vurgulamakta;Arapça olanı ise para kazanmayı övmektedir. 

NOT 2: 
ADRES 

SALT Galata kurucu Garanti 
Bankası 
Bankalar Caddesi 11 
Karaköy 34420 İstanbul/Türkiye 

Salı-Cumartesi: 12.00-20.00 
Pazar: 12.00-18.00 

 NOT 3: http://www.obmuze.com/#kronolojik saltonline.org 

 NOT 4: 
Fotoğraflar bana aittir.


Hiç yorum yok: